แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เนินคันโจบะโนะซะกะ
ที่อยู่211-1 โออะซะ- คิซึกิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองคิซึกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ถนนบนเนินที่เชื่อมระหว่างปราสาทคิซึกิและบ้านพักซามูไรคิตะได ซึ่งสามารถมองเห็นปราสาทคิซึกิจากบนเนินลงมาได้
ในสมัยเอโดะมีสำนักงานเกี่ยวกับภาษีและดูแลการรับจ่ายเงิน จึงถูกตั้งชื่อเช่นนี้
เนินที่ผู้ครองแคว้นและซามูไรเดินทางผ่านจะมีขั้นบันไดหินที่มีความกว้างและลาดชันเล็กน้อย ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับการก้าวเท้าของคนยกเกี้ยว
บันไดหินมีทั้งหมด 53 ขั้น ซึ่งหินในขั้นที่ 24 จะเป็นหินที่มีลักษณะเหมือน “ภูเขาฟูจิ”หากมองจากชั้นล่างสุดจากขั้นภูเขาไฟฟูจินี้ไปหนึ่งขั้นแล้วก็จะมองเห็นฟูจิแบบกลับหัวที่สะท้อนลงไปในทะเลสาบได้

บริเวณใกล้เคียง