แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สมาคมการท่องเที่ยวยุฟุอิน ซึกะฮะระ โคเกน
ที่อยู่4-31 ยุฟุอินโจ,ซึกะฮะระ,ยุฟุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวยุฟุอิน ซึกะฮะระ โคเกน
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ที่ราบสูงขนาดใหญ่ซึกะฮะระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนตัวแทนของจังหวัดโออิตะ ที่แผ่กว้างอยู่ใกล้รอยแบ่งเขตระหว่างเขตยุฟุอินและเขตเบปปุของเมืองยูฟุอิน มีเนินเขาที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยเรียงอยู่ติดกัน ทำให้ความสวยงามของทิวทัศน์แตกต่างกันไปในสี่ฤดูแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม
สมาคมการท่องเที่ยวซึกะฮะระ โคเกนตั้งอยู่บนถนนของจังหวัดสาย 616 ที่วิ่งตัดผ่านที่ราบสูงนี้ราวกับเป็นแนวฝีเข็ม มีการจัดเตรียมแผ่นพับท่องเที่ยวที่มีทั้งหอศิลป์ต่างๆ ที่มีอยู่ในที่ราบสูงนี้ และร้านอาหารต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการพักแรมเอาไว้ด้วย

บริเวณใกล้เคียง