แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่ลุ่มน้ำโบกะซึรุ
ที่อยู่คุจูมาจิ,อะริอุจิ,ทาเคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองทะเคะดะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ที่ลุ่มน้ำระดับกลางที่หาได้ยากในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจูบนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,230 เมตรซึ่งห้อมล้อมด้วยยอดเขาหลักของทิวเขาคุจู และภูเขาคุจูและภูเขาไทเซน
ในปีค.ศ. 2005 ได้รับการลงทะเบียนตามอนุสัญญาแรมซาร์ และเป็นคลังสมบัติพืชที่หาได้ยากยิ่ง
ในฤดูร้อนสามารถสนุกกับการตั้งแคมป์ได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร