แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่ลุ่มน้ำโบกะซึรุ
ที่อยู่คุจูมาจิ,อะริอุจิ,ทาเคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองทะเคะดะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ที่ลุ่มน้ำระดับกลางที่หาได้ยากในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจูบนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,230 เมตรซึ่งห้อมล้อมด้วยยอดเขาหลักของทิวเขาคุจู และภูเขาคุจูและภูเขาไทเซน
ในปีค.ศ. 2005 ได้รับการลงทะเบียนตามอนุสัญญาแรมซาร์ และเป็นคลังสมบัติพืชที่หาได้ยากยิ่ง
ในฤดูร้อนสามารถสนุกกับการตั้งแคมป์ได้

บริเวณใกล้เคียง