แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองทะเคะดะ
ที่อยู่2250-1ไอไอ,ทะเคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมท่องเที่ยวเมืองทะเคะตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวซึ่งตั้งเคียงกับทะเคะดะออนเซ็น ฮะนะมิซุกิ ชั้น 1 (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการรับรองจาก JNTO)
มีเอกสารข้อมูลแผนที่ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น เมืองล้อมรอบปราสาท น้ำพุร้อนนะกะยุ น้ำพุร้อนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น และเส้นทางขับรถเที่ยวเมืองคิวชูที่ดีที่สุด เป็นต้น

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร