แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ปราสาทโอกะ(ซากปราสาทโอกะ)
ที่อยู่จิโค,ทาเคะดะ,โออะซะ-เมืองทะเคะดะ,จังหวัดโออิตะ ทะเคะดะ,โออาสะ, เมืองทะเคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามจุดจ่ายค่าเข้าชมปราสาทโอกะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

กล่าวกันว่ามีการสร้างปราสาทขึ้นมาในปีค.ศ. 1185 และหลังจากนั้นในปีค.ศ. 1594 ปราสาทก็ตกเป็นของกลุ่มตระกูลโอคะ ลักษณะของปราสาทคล้ายกับวัวที่กำลังนอนอยู่ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “กะกิวโจ” ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาคุจู ภูเขาอะโซะ และเมืองล้อมรอบปราสาทได้ทั้งหมดในคราวเดียว
ภายในตัวปราสาทมีต้นซากุระอยู่มากมาย และด้วยความสวยงามจึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน "100 สถานที่ดังสำหรับชมซากุระของญี่ปุ่น"
อีกทั้งในต้นเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการเดินสวนสนามอันสง่างามของไดเมียว ที่เรียกว่า “เทศกาลซากุระปราสาทโอคะ” อีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง