แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เทศบาลเมือง ยูโตะเพียฮะมะวะกิ
ที่อยู่1-8-20 เมืองเบปปุ,ฮะมะวะกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามยูโตะเพียฮะมะวะกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“ยูโตะเพียฮะมะวะกิ” คือบ่อน้ำพุร้อนเชิงสถานพักฟื้นที่ใช้บ่อน้ำพุร้อนของยุโรปเป็นต้นแบบ
สถานที่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังและเข้าแช่น้ำตามลักษณะสุขภาพและความแข็งแรงของผู้เข้าใช้ ซึ่งอยู่ภายใต้ศาสตร์การแพทย์ออนเซ็น และหลักสรีรวิทยาในการออกกำลังกาย

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร