แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เทศบาลเมือง ฮะมะวะกิออนเซ็น
ที่อยู่1-8-20 เมืองเบปปุ,ฮะมะวะกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามฮะมะวากิออนเซ็น
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

นั้นกล่าวกันว่าฮะมะวะกิออนเซ็นพัฒนามาจากบ่อน้ำพุร้อนเบปปุ ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในบรรดาบ่อน้ำพุร้อนของเบปปุทั้งหมด เป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศในฐานะที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนเพื่อการรักษา (บ่อน้ำพุร้อนรักษาโรค) มาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้ถูกรับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับบ่อน้ำพุร้อนในปี1817 (สมัยเอโดะ)
เปิดทำการตั้งแต่ 06:00 น. ในตอนเช้าจนถึงเวลา 01:00 น. ของอีกวันซึ่งถือว่าค่อนข้างหายากสำหรับบ่อน้ำพุร้อนที่ให้บริการในเมือง

บริเวณใกล้เคียง