แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ถนนปูหินของยุโนะฮิระออนเซ็น
ที่อยู่ยุฟุอินโจ,ยุโนะฮิระ,ยุฟุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวยุฟุอินออนเซ็น
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ออนเซ็นกลางหุบเขาที่สามารถใช้รถเดินทางไปได้จากใจกลางเมืองยุฟุอิน “ยุโนะฮิระออนเซ็น” ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะที่สองข้างทางของเนินลาดปูด้วยหิน และเต็มไปด้วยเรียวคังและบ่ออาบน้ำรวมที่ตั้งอยู่เรียงราย ให้บรรยากาศของเมืองออนเซ็นอย่างเต็มเปี่ยม

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร