แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ถนนปูหินของยุโนะฮิระออนเซ็น
ที่อยู่ยุฟุอินโจ,ยุโนะฮิระ,ยุฟุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวยุฟุอินออนเซ็น
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ออนเซ็นกลางหุบเขาที่สามารถใช้รถเดินทางไปได้จากใจกลางเมืองยุฟุอิน “ยุโนะฮิระออนเซ็น” ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะที่สองข้างทางของเนินลาดปูด้วยหิน และเต็มไปด้วยเรียวคังและบ่ออาบน้ำรวมที่ตั้งอยู่เรียงราย ให้บรรยากาศของเมืองออนเซ็นอย่างเต็มเปี่ยม

บริเวณใกล้เคียง