แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์ประชุมนานาชาติเบบปุ บีคอนพลาซ่า
ที่อยู่12-1 ยะมะโนะเทะโจ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามบีคอนพลาซ่า
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศูนย์ประชุมนานาชาติเบปปุ "บีคอนพลาซ่า" ออกแบบโดยสถาปนิก อิโสะซะคิ อะระตะ ในปีค.ศ. 1995
เป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่มีห้องประชุมย่อยมากมายอยู่ภายใน ทำให้มักมีการจัดกิจกรรมชุมนุม งานจัดแสดง งานกีฬา รวมทั้งมีงานกิจกรรมใหญ่ที่มีผู้มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาเยือนด้วย
ภายในมีหอคอยชมวิว “โกลบอลทาวเวอร์” ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่ล้ำค่า ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกยามค่ำคืนของญี่ปุ่น

บริเวณใกล้เคียง