แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ภูเขาฮะเนะยะมะ
ที่อยู่ฮะเนะยะมะ,คุซุ, คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองคุซุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ภูเขาฮะเนะยะมะเป็นภูเขายอดแบนและลาดชันสองชั้น (ที่ราบสูงหน้าตัดผิวโต๊ะ) ซึ่งมีลักษณะแปลกประหลาดเหมือนกับโต๊ะ
มีเส้นทางเดินขึ้นเขาจากทางขึ้นแต่ละทางที่สามารถไปถึงยอดเขาได้โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะมีดอกอาซาเลียของคิวชู ที่เจริญเติบโตเป็นบริเวณกว้างกว่า 4 เฮกตาร์ออกดอกบาน คอยดึงดูดสายตาของผู้ที่มาเยี่ยมชม

บริเวณใกล้เคียง