แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ภูเขาฮะเนะยะมะ
ที่อยู่ฮะเนะยะมะ,คุซุ, คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองคุซุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ภูเขาฮะเนะยะมะเป็นภูเขายอดแบนและลาดชันสองชั้น (ที่ราบสูงหน้าตัดผิวโต๊ะ) ซึ่งมีลักษณะแปลกประหลาดเหมือนกับโต๊ะ
มีเส้นทางเดินขึ้นเขาจากทางขึ้นแต่ละทางที่สามารถไปถึงยอดเขาได้โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะมีดอกอาซาเลียของคิวชู ที่เจริญเติบโตเป็นบริเวณกว้างกว่า 4 เฮกตาร์ออกดอกบาน คอยดึงดูดสายตาของผู้ที่มาเยี่ยมชม

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร