แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
น้ำตกจิอน
ที่อยู่ยะมะอุระ,คุซุ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองคุซุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ตั้งอยู่บนเขตแดนระหว่าง เมืองอิตะชิอะมะกะเซะและเมืองคุสุกุนคุสุเป็นน้ำตกสองชั้นที่มีความสูงระดับบน 20 เมตร และระดับล่าง 10 เมตร รวมเป็นระดับที่ต่างกัน 30 เมตร
อีกทั้งเนื่องจากสามารถเดินอ้อมไปทางด้านหลังของน้ำตกได้ ทำให้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “อุระมิโนะทะคิ” ซึ่งในตอนกลางคืนจะมีการส่องไฟ กล่าวกันว่าหากเดินตามเข็มนาฬิกาวนรอบน้ำตกหนึ่งรอบจะช่วยเรียกความสุข อีกทั้งยังมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับงูยักษ์ด้วย

บริเวณใกล้เคียง