แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
น้ำตก ฮิกะชิชิอิยะ
ที่อยู่อะจิมุมาจิ,ฮิกาชิชิอิยะ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองอุสะ ,สำนักงานสาขาอะจิมุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

น้ำตกฮิกะชิชิอิยะได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น้ำตกของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการกล่าวขานให้เป็น “เคะกอนแห่งคิวชู” เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับน้ำตกเคะกอนของนิกโก ซึ่งมีธารน้ำไหลจากหน้าผาสูงชันที่มีความสูง 85 เมตร ทำให้รู้สึกถึงความทรงพลัง และความสง่างามไปพร้อมๆ กัน
สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ตามเส้นทางเลียบลำธารที่ไหลผ่านหุบเขาซึ่งเชื่อมไปยังน้ำตก

บริเวณใกล้เคียง