แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
น้ำตก ฮิกะชิชิอิยะ
ที่อยู่อะจิมุมาจิ,ฮิกาชิชิอิยะ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองอุสะ ,สำนักงานสาขาอะจิมุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

น้ำตกฮิกะชิชิอิยะได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น้ำตกของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการกล่าวขานให้เป็น “เคะกอนแห่งคิวชู” เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับน้ำตกเคะกอนของนิกโก ซึ่งมีธารน้ำไหลจากหน้าผาสูงชันที่มีความสูง 85 เมตร ทำให้รู้สึกถึงความทรงพลัง และความสง่างามไปพร้อมๆ กัน
สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ตามเส้นทางเลียบลำธารที่ไหลผ่านหุบเขาซึ่งเชื่อมไปยังน้ำตก

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร