แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
กลุ่มสะพานหิน เมืองอินไน
ที่อยู่อินไนมาจิ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองอุสะ สำนักงานสาขาอินไน
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เมืองอินไนตั้งอยู่ในหุบเขาลึก ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจาย เป็นเมืองสะพานหินอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น โดยมีสะพานหินทั้งหมด 75 แห่งที่แตกต่างกันทั้งขนาดและรูปร่าง
ในบรรดาสะพานหินทั้ง 75 แห่งนั้น เป็นสะพานทรงซุ้มประตู 64 แห่ง และจะมีการประดับไฟในตอนกลางคืนที่สะพานขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วยสะพานโทริอิหรือที่เรียกว่า "สะพานหินของคุณหญิง" สะพานมิคุซึและสะพานอะระเสะเป็นต้น

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร