แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ชิระอิเคะ จิโกะคุ
ที่อยู่559-1 คันนะวะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

น้ำร้อนที่พุ่งออกมาใสและไม่มีสี แต่เมื่อตกสู่พื้นดินจะเปลี่ยนเป็นสีครามสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการลดลงของอุณหภูมิและแรงดัน
อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ปลาเขตร้อนที่ใช้ความร้อนจากออนเช็น ทำให้สามารถชมปลาเขตร้อนหายากต่างๆ ได้ เช่น ปลาปิรันย่ากินคน ปลาช่อนยักษ์แอมะซอนที่มีแหล่งกำเนิดจากแอมะซอน ออนเซ็นที่นี่มีอุณหภูมิประมาณ 95 องศา และยังมีน้ำพุร้อนที่มีกรดบอริกและเกลือผสมอยู่

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร