แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ชิระอิเคะ จิโกะคุ
ที่อยู่559-1 คันนะวะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

น้ำร้อนที่พุ่งออกมาใสและไม่มีสี แต่เมื่อตกสู่พื้นดินจะเปลี่ยนเป็นสีครามสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการลดลงของอุณหภูมิและแรงดัน
อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ปลาเขตร้อนที่ใช้ความร้อนจากออนเช็น ทำให้สามารถชมปลาเขตร้อนหายากต่างๆ ได้ เช่น ปลาปิรันย่ากินคน ปลาช่อนยักษ์แอมะซอนที่มีแหล่งกำเนิดจากแอมะซอน ออนเซ็นที่นี่มีอุณหภูมิประมาณ 95 องศา และยังมีน้ำพุร้อนที่มีกรดบอริกและเกลือผสมอยู่

บริเวณใกล้เคียง