แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
อุมิ จิโกะคุ
ที่อยู่559-1 คันนาวะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

บึงสีฟ้าโคบอลต์ที่ดูลึกลับเย็นเยือก เมื่อมองดูดีๆ จะเห็นคล้ายกับทะเล ซึ่งความจริงแล้วมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศา ซึ่ง “อุมิ จิโกะคุ” แห่งนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาซึรุมิดะเคะเมื่อ 1,200 ปีก่อน
สามารถเพลิดเพลินกับไข่ออนเซ็น และจิโกะคุมุชิพุดดิ้งได้ที่ร้านค้าที่ตั้งอยู่ข้างกัน
ในช่วงโอบ้งของทุกปีใบโอโอะนิบัสที่ถูกเลี้ยงให้โตขึ้นด้วยความร้อนจากออนเซ็นจะมีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งเด็กๆ สามารถทดลองนั่งบนใบโอโอะนิบัสได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร