แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
คะมะโดะจิโกะคุ
ที่อยู่621 คันนะวะ,เบบปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ผลงานศิลปะอย่างเตาหลอมและยักษ์ฟ้ายักษ์แดงตั้งเด่นตระหง่าน และน้ำร้อนหลากหลายประเภท เช่น สีฟ้า สีขาวน้ำนม โคลนร้อน ต่างพวยพุ่งออกมาพร้อมกับก๊าซอย่างรุนแรง
สถานที่ เช่น บ่อแช่เท้า บ่อแช่ผิว บ่อแช่คอ รวมทั้งร้านขายซอฟต์ครีมพิเศษอย่าง โอนิซอฟต์ราดพริก จิโกะคุซอฟต์โรยด้วยพริกไทยดำ ถึงจะเป็น"จิโกะคุที่แปลว่านรก "แต่ก็เป็นสถานที่ผ่อนคลายได้เช่นกัน

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร