แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
คะมะโดะจิโกะคุ
ที่อยู่621 คันนะวะ,เบบปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ผลงานศิลปะอย่างเตาหลอมและยักษ์ฟ้ายักษ์แดงตั้งเด่นตระหง่าน และน้ำร้อนหลากหลายประเภท เช่น สีฟ้า สีขาวน้ำนม โคลนร้อน ต่างพวยพุ่งออกมาพร้อมกับก๊าซอย่างรุนแรง
สถานที่ เช่น บ่อแช่เท้า บ่อแช่ผิว บ่อแช่คอ รวมทั้งร้านขายซอฟต์ครีมพิเศษอย่าง โอนิซอฟต์ราดพริก จิโกะคุซอฟต์โรยด้วยพริกไทยดำ ถึงจะเป็น"จิโกะคุที่แปลว่านรก "แต่ก็เป็นสถานที่ผ่อนคลายได้เช่นกัน

บริเวณใกล้เคียง