แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เกาะโฮะโตะ
ที่อยู่โฮะโตะจิมะ,ซึคุมิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวซึคุมิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“เกาะโฮะโตะ” ที่ลอยอยู่เหนือทางน้ำบุนโกซึ่งห่างจากท่าเรือซึคุมิประมาณ 14 กม. เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับชาติในฐานะที่เป็นแหล่งจับปลาน้ำลึกมากุโระ
เนื่องจากมีพื้นที่ราบน้อย ตามแนวชายฝั่งจึงมีอาคารคอนกรีตสูง 3-4 ชั้นสร้างตามแนวลาดเอียงตั้งเรียงรายเบียดเสียดกัน ซึ่งทิวทัศน์นี้ชวนให้นึกถึงท่าเรือประมงเมดิเตอร์เรเนียน อาหารของชาวเลในเกาะโฮะโตะอย่าง "ฮิวกะด้ง" ซึ่งมีรสชาติหวานเผ็ดของน้ำซอสงาเข้ากันได้ดีกับมากุโระ กลายเป็นของขึ้นชื่อของเมืองซึคุมิ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร