แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
โรงเหล้าภูมิทัศน์เมืองเฮะซึกิ ฮงมะชิ, ตระกูลโฮะอาชิ
ที่อยู่4381-1 นะกะเฮะซึกิ,โออิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามตระกูลโฮะอะชิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขี้นในปีค.ศ. 1863 โดยมีอาคารหลักอยู่ตรงกลาง และมีบ้านกำแพงขาวตั้งเรียงรายล้อมรอบอยู่
ถ้าเดินไปตามถนนจะรู้สึกราวกับย้อนเวลากลับเข้าไปในสมัยเอโดะ
“ตระกูลโฮะอะชิ” เป็นสถานที่ผลิตเหล้าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่วงปลายของศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในช่วงเอโดะจนถึงสมัยเมจิสามารถที่จะเดินเยี่ยมชมภายในโรงเก็บเหล้าได้อย่างอิสระ และข้างกันก็มีร้านกาแฟโทกะริวซุยที่เป็นร้านกาแฟที่ทำการปรับปรุงมาจากโกดังเก่าสมัยเมจิ ซึ่งให้บรรยากาศอันอบอุ่น

บริเวณใกล้เคียง