แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ซันคินโคไตที่ปูหินในอิมะอิจิ
ที่อยู่อิมะอิจิ,โออิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกท่องเที่ยวเมืองโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ถนนนี้ซึ่งเป็นที่เรียกกันทั่วไปในชื่อ “อิมะอิจิโนะอิชิดาทามิ)” ซึ่งเป็นถนนซึ่งปูด้วยหิน ถูกใช้ในช่วงการเปลี่ยนที่อยู่ของเหล่าขุนนางในสมัยเอโดะ
ในอดีตกล่าวกันว่าซะกะโมะโตะ ริวมะ และคะซึไคชู ก็ใช้เส้นทางนี้เช่นกัน
ตรงกลางของถนนมีขนาดกว้าง 6 เมตรซึ่งมีบ้านเรือนตั้งขนาบข้างหินที่เรียงอยู่อย่างเป็นระเบียบชวนให้นึกถึงภาพขบวนของไดเมียวในสมัยอดีตกาล

บริเวณใกล้เคียง