แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโออิตะ
ที่อยู่865 อุเอะโนะ,โออิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามพิพิธภัณฑ์ศิลปะโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองโออิตะที่ตั้งอยู่ภายในสวนอุเอะโนะกะโอกะ เป็นอาคารที่ให้บรรยากาศสงบร่มรื่น และเข้ากับธรรมชาติแวดล้อม
ภายในอาคาร โดยจะแยกเป็นตึกจัดแสดงนิทรรศการประจำ และตึกจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ในห้องจัดแสดงนิทรรศการประจำจะมีการจัดแสดงผลงานแยกตามประเภท โดยเน้นผลงานของนักประพันธ์ของโออิตะเป็นหลัก เช่นภาพญี่ปุ่นของทะซึโอะ ทะคะยะมะและภาพแบบบุนโกะนันคะของทะโนะมุระ จิคุเดงที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร