แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ถ้าหินปูนฟูเรน
ที่อยู่โนะซึมาจิ,โออะซะ,โทะมะริ,อุสุกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามถ้ำหินปูนฟูเรน
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ถ้ำหินปูนฟูเรนได้รับการรับรองให้เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากเป็นถ้ำหินปูนแบบปิดที่มีความยาว 500 เมตร จึงทำให้อากาศจากภายนอกเข้ามาได้น้อย การกัดกร่อนจากลมจึงน้อยไปด้วย ทำให้สามารถคงความแวววาวของสีขาวบริสุทธิ์เอาไว้ได้อย่างยาวนาน ภายในตัวถ้ำจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ให้คงที่ ทำให้รู้สึกเย็นในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาว

บริเวณใกล้เคียง