แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ถ้าหินปูนฟูเรน
ที่อยู่โนะซึมาจิ,โออะซะ,โทะมะริ,อุสุกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามถ้ำหินปูนฟูเรน
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ถ้ำหินปูนฟูเรนได้รับการรับรองให้เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากเป็นถ้ำหินปูนแบบปิดที่มีความยาว 500 เมตร จึงทำให้อากาศจากภายนอกเข้ามาได้น้อย การกัดกร่อนจากลมจึงน้อยไปด้วย ทำให้สามารถคงความแวววาวของสีขาวบริสุทธิ์เอาไว้ได้อย่างยาวนาน ภายในตัวถ้ำจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ให้คงที่ ทำให้รู้สึกเย็นในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาว

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร