แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พระพุทธรูปหินอุสุกิ สมบัติของชาติ
ที่อยู่804-1 โออะซะ-ฟุคะดะ,อุสุกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสำนักงานพระพุทธรูปหินอุสุกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

กล่าวกันว่าแกะสลักขึ้นมาตั้งแต่ในยุคปลายของสมัยเฮอันจนถึงสมัยคามาคุระ
ขนาด จำนวน รวมทั้งคุณภาพของการแกะสลักถือเป็นกลุ่มรูปแกะสลักพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาถูกแกะสลักเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1995 และได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติครั้งแรกที่คิวชูโดยถือเป็นประติมากรรม ซึ่งพระพุทธรูปนี้มีจำนวนกว่า 60 องค์ และในจำนวนนั้น 59 องค์ ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ
อีกทั้งในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฏาคม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับดอกบัวแสนสวย ที่ทุ่งดอกบัวภายในสวนพระพุทธรูปหินได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร