แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พระพุทธรูปหินอุสุกิ สมบัติของชาติ
ที่อยู่804-1 โออะซะ-ฟุคะดะ,อุสุกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสำนักงานพระพุทธรูปหินอุสุกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

กล่าวกันว่าแกะสลักขึ้นมาตั้งแต่ในยุคปลายของสมัยเฮอันจนถึงสมัยคามาคุระ
ขนาด จำนวน รวมทั้งคุณภาพของการแกะสลักถือเป็นกลุ่มรูปแกะสลักพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาถูกแกะสลักเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1995 และได้รับการรับรองให้เป็นสมบัติของชาติครั้งแรกที่คิวชูโดยถือเป็นประติมากรรม ซึ่งพระพุทธรูปนี้มีจำนวนกว่า 60 องค์ และในจำนวนนั้น 59 องค์ ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ
อีกทั้งในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฏาคม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับดอกบัวแสนสวย ที่ทุ่งดอกบัวภายในสวนพระพุทธรูปหินได้

บริเวณใกล้เคียง