แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ระคุเทนจิ
ที่อยู่18โจเมะ,นะกะเระคะวะโดริ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ(3563 อนบะระ,เบปปุ)
ติดต่อสอบถามระคุเทนจิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ไม่ว่าเด็กหรือผู้สูงอายุก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้อย่างวางใจ รวมทั้งสามารถสัมผัสกับสัตว์เล็กต่างๆ ได้
นอกจากนี้การแข่งเป็ดที่มีชื่อเสียงของราคุเทนจิก็เป็นที่นิยม
สามารถมองเห็นอ่าวเบปปุได้ทั้งหมดจากสะพานแขวนเรนโบว์ที่มีความยาวทั้งสิ้น 160 เมตร ในฤดูใบไม้ผลิก็เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ชมซากุระ และยังสามารถสนุกสนานไปกับทิวทัศน์ภายในสวนที่เปลี่ยนไปในสี่ฤดูกาลได้ด้วย
อีกทั้งสามารถไปถึงรถกระเช้าไฟฟ้าที่มีความลาดชัน 30 องศาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้จากประตูใหญ่

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร