แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ระคุเทนจิ
ที่อยู่18โจเมะ,นะกะเระคะวะโดริ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ(3563 อนบะระ,เบปปุ)
ติดต่อสอบถามระคุเทนจิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ไม่ว่าเด็กหรือผู้สูงอายุก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้อย่างวางใจ รวมทั้งสามารถสัมผัสกับสัตว์เล็กต่างๆ ได้
นอกจากนี้การแข่งเป็ดที่มีชื่อเสียงของราคุเทนจิก็เป็นที่นิยม
สามารถมองเห็นอ่าวเบปปุได้ทั้งหมดจากสะพานแขวนเรนโบว์ที่มีความยาวทั้งสิ้น 160 เมตร ในฤดูใบไม้ผลิก็เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ชมซากุระ และยังสามารถสนุกสนานไปกับทิวทัศน์ภายในสวนที่เปลี่ยนไปในสี่ฤดูกาลได้ด้วย
อีกทั้งสามารถไปถึงรถกระเช้าไฟฟ้าที่มีความลาดชัน 30 องศาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้จากประตูใหญ่

บริเวณใกล้เคียง