แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์การเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาตร์โอโตะโมะ
ที่อยู่4257 -1 โออิตะ, เมืองโออิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์การเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาตร์โอโตะโมะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เมืองโออิตะที่มีความเจริญเป็นอย่างยิ่งจากการเปิดรับวัฒนธรรมของยุโรปตะวันตกในยุคสงครามเมื่อ 450 ปีก่อนโดยไดเมียวที่เป็นชาวคริสเตียน โอโตะโมะ โซริน
ศูนย์เพื่อการเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาตร์โอโตะโมะถือเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเกิด โออิตะได้อย่างสนุกสนาน ภายในอาคารมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และกราฟฟิกพาเนลที่แนะนำความเป็นอยู่ในเมืองยุคก่อน และยังมีการใช้ภาพเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยประวัติศาตร์ของโอโตะโมะอีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง