แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เบปปุโรปเวย์
ที่อยู่10-7 มินะมิทะเทะอิชิ,โออาสะ,เมืองเบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามเบปปุโรปเวย์
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“เบปปุโรปเวย์” ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู เป็นโรปเวย์ขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตะวันตกที่เชื่อมต่อกับเชิงเขาซึรุมิดะเคะไปจนถึงยอดเขา
จากแต่ละยอดเขาของซึรุมิดะเคะที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,375 เมตรสามารถมองเห็นตัวเมืองเบปปุและอ่าวเบปปุได้ทั้งหมด ในฤดูใบไม้ผลิจะเห็นดอกอาซาเลียของคิวชู ในฤดูใบไม้ร่วงจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนฤดูหนาวจะเห็นพื้นผิวที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดน้ำแข็ง
โดยปกติแล้วจะเปิดทำการจนถึงตอนเย็น แต่ก็มีช่วงที่เปิดทำการจนถึงตอนกลางคืน สามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์ยามค่ำคืนได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร