แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
อนทะยะกิ โนะ ซะโตะ
ที่อยู่ซะระยะมะ,โมะโตะเอะมาจิ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการค้าอนทะยะกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

อนทะยะกิเปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อ 300 ปีก่อน และในปัจจุบันก็ยังคงมีช่างผู้ชำนาญสืบต่อเทคนิคจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบดดินด้วยคะระอุสุซึ่งใช้น้ำจากแม่น้ำกลางภูเขา แล้วใช้เตาเผาแบบลาดเอียงที่ใช้ฟืน
ในปีค.ศ.1970 ได้รับการรับรองให้เป็นงานฝีมือที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครองของประเทศ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร