แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ฮิตะ กิอน ยะมะโบะโกะฮอลล์
ที่อยู่2-7-10 คุมะ,ฮิตะ ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามฮิตะ กิอน ยะมะโบะโกะฮอลล์
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เป็นอาคารที่เปิดดำเนินการให้เป็นเหมือนอาคารพี่น้องกับ "พิพิธภัณฑ์เทนเรียวฮิตะ"เพื่อเป็นการส่งเสริมงานเทศกาลและรักษาวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาทางประวัติศาสตร์ของฮิตะกิอน และมียะมะโบะโกะที่วางตกแต่งไว้ด้วยความสูง 8 เมตรจัดแสดงอยู่ เมื่อออกจากตัวอาคารแล้วจะสามารถมองลงมาเห็นยะมะโบะซึ่งคือเกี้ยวลอยได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร