แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
วัดระคันจิ
ที่อยู่1519 ฮงยะบะเคมาจิ,อะโทดะ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามวัดระคันจิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

วัดระคันจิที่ตั้งอยู่ริมภูเขาระคันเป็นวัดนิกายโซโต ซึ่งเป็นที่ตั้งรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ 1 ใน 3 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 645 โดยผู้แผยแพร่ที่มาจากอินเดีย ซึ่งมีรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ในสีหน้าต่างๆ กันตั้งอยู่
อีกทั้งยังมีช้อนไม้จำนวนมากแขวนเอาไว้ ซึ่งผู้ที่มานมัสการสามารถเขียนขอพร เพื่อ “ช่วยเหลือเรื่องที่ปรารถนา” ได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร