แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
วัดระคันจิ
ที่อยู่1519 ฮงยะบะเคมาจิ,อะโทดะ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามวัดระคันจิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

วัดระคันจิที่ตั้งอยู่ริมภูเขาระคันเป็นวัดนิกายโซโต ซึ่งเป็นที่ตั้งรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ 1 ใน 3 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 645 โดยผู้แผยแพร่ที่มาจากอินเดีย ซึ่งมีรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ในสีหน้าต่างๆ กันตั้งอยู่
อีกทั้งยังมีช้อนไม้จำนวนมากแขวนเอาไว้ ซึ่งผู้ที่มานมัสการสามารถเขียนขอพร เพื่อ “ช่วยเหลือเรื่องที่ปรารถนา” ได้

บริเวณใกล้เคียง