แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่พักเดิมของฟุคุซะวะ ยุคิจิ
ที่อยู่586 รุซุยมาจิ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์รักษาฟุคุซะวะ คิวเท ฮงซนไก
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

บ้านที่ฟุคุซะวะ ยุคิจิอาศัยอยู่ในวัยเยาว์จนกระทั่งเป็นหนุ่ม ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่นะกะซะกิ
ยังคงหลงเหลือโรงดินที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียน
อาคารที่ระลึกที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นมีการจัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวกับฟุคุซะวะ ยุคิจิ เช่น ธนบัติ 10,000 เยน หมายเลขที่ 1 และหนังสือที่พิมพ์เป็นครั้งแรกอย่าง “ข้อแนะนำทางการศึกษา”

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร