แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สนามบินโออิตะ
ที่อยู่13 อะคิมาจิ,ชิโมะบะรุ, คุนิสะกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลทั่วไปสนามบินโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ทางเข้าน่านฟ้าจังหวัดโออิตะ
จากดาดฟ้าสำหรับรับส่ง จะสามารถมองเห็นท้องทะเลแผ่กว้างที่หันหน้าเข้าหาพื้นที่ที่นำเครื่องบินขึ้นลง และรันเวย์ของเครื่องบินที่ทรงพลัง
อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารพื้นเมืองที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในจังหวัด
เพลิดเพลินไปกับการนั่งมองทางน้ำบุนโกะ และเทือกเขาของชิโคะกุที่สามารถเห็นได้ในวันที่อากาศดี
รวบรวมสินค้าที่ผลิตเฉพาะในสถานที่ต่างๆของคิวชูหรือในจังหวัด และสินค้าที่จำหน่ายเฉพาะที่สนามบิน ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควรแวะมาขับรถชมวิวให้ได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร