แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวโชวะโรมันกุระ
ที่อยู่989-1 ชินมะชิ,บุนโกทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามบริษัทบุนโกะทะคะดะชิ คันโคมะจิซึคุริ จำกัด
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

บุนโกทะคะดะชิซึ่งเป็น “เมืองสมัยโชวะ” ตั้งอยู่ภายในโกดังเก่าสมัยโชวะ เป็นสถานที่โรแมนติกที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และมีแผ่นพับแนะนำการท่องเที่ยวภายในเมืองให้บริการ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร