แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวโชวะโรมันกุระ
ที่อยู่989-1 ชินมะชิ,บุนโกทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามบริษัทบุนโกะทะคะดะชิ คันโคมะจิซึคุริ จำกัด
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

บุนโกทะคะดะชิซึ่งเป็น “เมืองสมัยโชวะ” ตั้งอยู่ภายในโกดังเก่าสมัยโชวะ เป็นสถานที่โรแมนติกที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และมีแผ่นพับแนะนำการท่องเที่ยวภายในเมืองให้บริการ

บริเวณใกล้เคียง