แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่ราบสูงฮันดะ
ที่อยู่ฮันดะโคเกง,โจจะบะรุ,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
สะพานแขวนใหญ่ "ยูเมะ" โคะโคะโนะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

มีเนินเขาเตี้ยๆ ทอดยาวจากความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร จนถึง 1,200 เมตร เป็นทัศนียภาพที่แผ่กว้างดั่งบทร้อยกรองท้องทุ่ง
ในบริเวณนี้มีออนเซ็นตั้งกระจายอยู่ในทุกๆ ที่ เช่น คันโนะจิโกะคุออนเซ็นอุเคะโนะคุจิออนเซ็นและโจจะบะรุออนเซ็น เป็นต้น รวมทั้งยังมีสถานที่ซึ่งสามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างเรียวคัง บ่อน้ำพุร้อนแบบไม่ค้างคืน และฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น
สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าผลัดเปลี่ยนจากฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ฤดูร้อน และในฤดูใบไม้ร่วงก็มีสีเหลืองทองของหญ้าแพมพัส และพอฤดูหนาวก็ถูกแต่งแต้มไปด้วยหิมะที่ปกคลุมจนเป็นสีขาวโพลน จึงสามารถสัมผัสกับสีของธรรมชาติต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร