แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์ธุรกิจโจจะบะรุ
ที่อยู่225-33 ทะโนะ, โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์ธุรกิจโจจะบะรุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ตั้งอยู่ที่ทางขึ้นเขาของภูเขาคุจูของอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู เป็นสถานที่จัดแสดงลักษณะธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของคุจู นอกจากนี้ยังมีแผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท่องเที่ยวและการขึ้นเขาอีกด้วย ภายในอาคารเดียวกัน ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางศึกษาธรรมชาติความยาวประมาณ 2.5 กม. ด้วย สามารถเดินเที่ยวชม "พื้นที่ชุ่มน้ำทะเดะวะระ" ที่ได้ถูกจดทะเบียนไว้ในอนุสัญญาแรมซาร์ได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร