แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
โคะโคะโนะเอะ ยะมะนะมิ ฟาร์ม
ที่อยู่1681-14 ทะโนะ, โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามโคะโคะโนะเอะ ยะมะนะมิ ฟาร์ม
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ตั้งอยู่บนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม ซึ่งล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่กว้างใหญ่ของที่ราบสูงฮันดะ
สามารถสัมผัสกับลูกม้า และแกะที่ปล่อยเลี้ยงไว้ได้โดยตรง อีกทั้งสามารถสนุกกับการทดลองเก็บผลบลูเบอร์รี่ และการป้อนนมลูกวัว ร้านอาหารในพื้นที่ยังพรั่งพร้อมไปด้วยเมนูต่างๆ ที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากเมือง โคะโคะโนะเอะ เช่น วัวบุนโกะ เป็นต้น
อีกทั้งที่ “อาคารออนเซ็นมะคิบะ” ยังสามารถสนุกกับบ่อน้ำพุร้อนหลากชนิดที่แปลกใหม่ เช่น บ่อน้ำนม บ่อกลางแจ้งในสวน เป็นต้น

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร