แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
จินเดนยุ
ที่อยู่540-1 อะมะกะเสะมาจิ,ซากุระดะเคะ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองฮิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“อะมะกะเสะออนเซ็น” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคุสุกะวะ มีบ่อแช่น้ำพุร้อนกลางแจ้งรวม 5 บ่อ
หนึ่งในนั้นคือบ่อ “จินเด็นยุ” เป็นบ่อน้ำพุร้อนเชิงเปิดโล่งที่สามารถสนุกสนานได้แม้จะอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งก็ตาม
อ่างน้ำที่ไม่มีสิ่งใดล้อมรอบ และหันเข้าหาแม่น้ำ ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่อยู่ล้อมรอบได้

บริเวณใกล้เคียง