แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ทะชิบุโนะโช
ที่อยู่2132-1 ทะชิบุโอสะคิ,บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามคณะกรรมการส่งเสริมพื้นที่ไร่นา
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“ทะชิบุโนะโช” เป็นหนึ่งในพื้นที่ของศาลเจ้าอุสะ
ตำแหน่งของหมู่บ้านและไร่นายังคงหลงเหลืออยู่เหมือนในศตวรรษที่ 11 ซึ่งภาพของหมู่บ้านในยุคกลางศตวรรษยังคงอยู่สมบูรณ์ ในปีค.ศ. 2010 ได้รับเลือกให้เป็นทิวทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ และในปีค.ศ. 2013 ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกทางการเกษตร
อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับหิ่งห้อย ซึ่งสามารถชมหิ่งห้อยในช่วงเดือนมิถุนายนได้

บริเวณใกล้เคียง