แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
มะคิ โอโด
ที่อยู่1796 ทะชิบุมะคิ,บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามมะคิ โอโด
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

มีพระพุทธรูป 9 องค์ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น โดยเฉพาะเทพเจ้าไดอิโทะคุเมียวโอขี่ควาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และรูปปั้นเทพเจ้าอะมิดะเนียวไรในท่านั่งเป็นผลงานสมัยฟุจิวะระ เป็นสถานที่ห้ามพลาดของผู้ชื่นชอบพระพุทธรูป

บริเวณใกล้เคียง