แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ทะเลสาบคะกุระเมะ
ที่อยู่5106-1 คะกุระเมะ,โออะสะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกเบปปุชิคันโคมะจิซึคุริ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ทะเลสาบคะคุระเมะที่เชื่อมต่อด้วยทางเดินเล่นยาวไปจนถึงทะเลสาบชิดะคะโกะนั้นเป็นทะเลสาบที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 1 กม.
เมื่อถึงช่วงฤดูกาล (ต้นเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม) จะถูกย้อมไปด้วยสีของดอกไอริส ที่มีถึง 80 ประเภท 30,000 ต้น (15,000 ตอ) ในทุกๆ ปีเมื่อถึงช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งจากในเมืองและนอกเมืองเข้ามาเพื่อดูภาพของดอกไอริสที่สวยงามอย่างมากมาย

บริเวณใกล้เคียง