แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
โรงอาบน้ำทะเลฮะโทซึ
ที่อยู่คะมะเอะ,โออะซะ-ฮะโตซุอุระ,ไซกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์คะมิอุระ เมืองไซกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ตั้งอยู่บนเขตแบ่งระหว่างจังหวัดโออิตะและจังหวัดมิยะซะกิ เป็นชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดโออิตะ มีความสวยงามของทัศนียภาพที่ตัดกันระหว่างทรายสีขาวของชายฝั่งกับป่าสนสีเขียว จึงเป็นชายฝั่งทะเลที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในฮะคุชะเซโช 100 แห่งของญี่ปุ่น

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร