แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เบปปุทาวเวอร์
ที่อยู่3-10-2-1F คิตะฮะมะ,เมืองเบปปุ,จังหวัดโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

หอส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์นาโกย่า เป็นหอสูงที่สร้างเป็นลำดับ 3 ของญี่ปุ่นถัดจากทสึเทนคะคุ และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเบปปุ ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบทีมเดียวกับโตเกียวทาวเวอร์
ในปี 2007 หลังจากครบรอบการสร้าง 50 ปีจึงได้รับการลงทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ

บริเวณใกล้เคียง