แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เบปปุทาวเวอร์
ที่อยู่3-10-2-1F คิตะฮะมะ,เมืองเบปปุ,จังหวัดโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

หอส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์นาโกย่า เป็นหอสูงที่สร้างเป็นลำดับ 3 ของญี่ปุ่นถัดจากทสึเทนคะคุ และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเบปปุ ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบทีมเดียวกับโตเกียวทาวเวอร์
ในปี 2007 หลังจากครบรอบการสร้าง 50 ปีจึงได้รับการลงทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร