แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองไซกิ
ที่อยู่2-3399-6 เอกิมะเอะ,ไซกิ,จังหวัดโออิตะ ภายในสถานีไซกิ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองไซกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่หน้าสถานี JR ไซกิ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการรับรองจาก JNTO)
นอกเหนือจากการบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในไซกิ งานกิจกรรม ที่พักค้างแรมแล้ว ยังมีแผ่นพับแต่ละประเภทจัดเตรียมไว้ รวมถึงยังมีการจัดแสดงสินค้าที่ระลึก และขายไปรษณียบัตรอีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร