แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่ราบสูงคุจู
ที่อยู่3987 คุจูมาจิ,โออะซะ-คุจู,ทะเคะดะจังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสำนักงานสาขาคุจู เมืองทะเคะดะ , แผนกอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ที่ราบสูงคุจูมีภูมิทัศน์สีเขียวกว้างขวางอยู่เบื้องหน้า ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู มีพันธุ์พืชที่หายากจำนวนมากเติบโตอยู่ในทุ่งหญ้านี้ จากการ “ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้แทะเล็ม” และ “การเผาหญ้า” ที่ผ่านมาหลายร้อยปี และหนึ่งใน “การเผาหญ้า” ได้รับเลือกให้เป็น “100 ทัศนียภาพที่ดีที่สุด” ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็น “กลิ่นหอมของการเผาหญ้า ทุ่งหญ้าสี่ฤดูคุจู”

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร