แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ยะมะนะมิไฮเวย์ (ทางด่วนคิวชู)

ข้อความแนะนำ

“ยะมะนะมิไฮเวย์” เป็นชื่อเล่นของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 11 ที่เชื่อมต่อระหว่างทางเข้าท่าเรือท่องเที่ยวของเมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ กับอิจิโนะมิยะ เมืองอะโสะ จังหวัดคุมะโมะโตะ
ตามข้างทางและบริเวณใกล้กับถนนสายนี้จะมีบ่อน้ำพุร้อนที่ที่เป็นที่นิยมของประเทศญี่ปุ่น เช่น เบปปุ ยุฟุอิน โคะโคะโนะเอะ คุจู นะกะยุ เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถสนุกกับการเดินเที่ยวชม ชิมอาหาร และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ได้ จึงทำให้เป็นเส้นทางขับรถเที่ยวยอดนิยมเช่นกัน

บริเวณใกล้เคียง