แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
คะวะซึซากุระของคาบสมุทรโยระ
ที่อยู่โยระ,ซึคุมิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวซึคุมิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่มีคะวะซึซากุระมากที่สุดในจังหวัด และปลูกโดยชาวเมืองบนคาบสมุทรโยระเป็นหลัก
ในปีค.ศ.ก่อนๆ ซากุระ 4,000 ต้นจะเริ่มบานในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และอยู่ในช่วงบานสะพรั่งพร้อมชมในช่วงกลางเดือน
ในวันที่อากาศดีจะเห็นความสวยงามที่ตัดกันของท้องฟ้าและสีน้ำเงินของทะเล

บริเวณใกล้เคียง