ข้อมูลแต่ละฤดูกาล

ศูนย์ภาษาโออิตะ

2017, 02, 01

2/1/2017 เริ่มต้นศูนย์บริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ตอบ 24 ชั่วโมงทุกวัน 365 วันต่อปี
ในโออิตะ การท่องเที่ยว และการขนส่งข้อมูลและการตีความมี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบ "โออิตะตีความบริการ"