ข้อมูลแต่ละฤดูกาล

ภาพเคลื่อนไหวอำเภอ โอะอิทะการโฆษณา

2017, 03, 31

ภาพเคลื่อนไหวการโฆษณาที่เกิดการควบแน่นด้วยเสน่ห์ของการเดินทางไปอำเภอ โอะอิทะถูกสร้าง
นั่นแบ่งเป็นหมวด 7 อันประวัติศาสตร์และอาหารเป็นต้น และได้รับการแนะนำเสน่ห์ของอำเภอ โอะอิทะ
นอกจากนั้นก็มีแท่นแพลทรถเมล์ 5 นาทีสรุุปพวกนั้นเป็น 1 อัน
  ภาพเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวการโฆษณาแท่นแพลทรถเมล์
ดูที่สถานที่ตั้งตามที่ระบุด้านล่างเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวการโฆษณาอื่น