แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สถานที่พักผ่อน อะสะกิมะดะระ
ที่อยู่ฮิเมะชิมะ,ฮิกะชิคุนิสะกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามหน่วยราชการหมู่บ้านฮิเมะชิมะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“อะสะกิมะดะระ ” คือผีเสื้อที่มีการบินอพยพด้วยมาจากระยะทางอันยาวไกล (ไกลสุดประมาณ 2,000 กม.)และมีลวดลายของมีปีกที่มีสีสันสดใส โดยจะมีการกักเก็บน้ำหวานของ “สุนะบิคิโซ” ที่เจริญเติบโตอยู่ในฮิเมะชิมะ จากนั้นต้นเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนก็จะบินจากพื้นที่ทางภาคใต้มาหยุดพักปีกของตนในพื้นที่ภาคเหนือ
ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ในระหว่างที่ผีเสื้อที่เป็นตัวแทนในรุ่นนั้นๆ กำลังมุ่งหน้าจากทางเหนือมาสู่ทางใต้ก็จะทำการแวะพักและเก็บกักน้ำผึ้งจาก “ฟุจิบะกะมะ” ที่เติบโตอยู่ในฮิเมะชิมะ
เป็นสถานที่ที่สามารถใกล้ชิดปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมีผีเสื้อมากกว่า 2,000 ตัวได้

บริเวณใกล้เคียง