การเดินทาง

การเดินทางไปจังหวัดโออิตะโดยใช้บัตร JR คิวชูเรลพาส

เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ

บริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินฟุกุโอกะ (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพียบพร้อม อาทิ จุดแลกเงิน ห้องน้ำ ร้านค้า โดยท่านสามารถแวะใช้บริการก่อนออกเดินทางมายังจังหวัดโออิตะ
วิธีการใช้ JR คิวชูพาสเพื่อเดินทางสู่เบปปุ หรือยูฟุอิน เขตจังหวัดโออิตะ มีดังนี้


ประตูขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ด้านในล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า

ซื้อบัตร JR คิวชูเรลพาส

ท่านสามารถซื้อ "JR คิวชูเรลพาส" ได้ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว TISCO ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินฟุกุโอกะ (พนักงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี ได้ ส่วนภาษาจีนจะมีพนักงานให้บริการเฉพาะบางช่วงเวลา) หรือซื้อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในสถานีฮากาตะ และ JR คิวชูทราเวล สาขาฮากาตะ


ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว TISCO

เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรมิโดริโนะกุจิ สถานีฮากาตะ

ประเภท และราคาของบัตร

JR คิวชูเรลพาส : 4 ประเภท
1. All Kyushu 3 วัน
2. All Kyushu 5 วัน
3. North Kyushu Area 3 วัน
4. North Kyushu Area 5 วัน
 ※ คิวชูเหนือ: ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซากะ คุมะโมโตะ โออิตะ
ดูรายละเอียดราคาหรืออื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ของ JR คิวชู

วิธีเดินทางมาสถานีฮากาตะ

ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปสถานีรถไฟฮากาตะกันเถอะ

ใช้บริการรถบัสซึ่งมุ่งหน้าไปยังสถานีฮากาตะ (ประมาณ 15 นาที ราคาประมาณ 250 เยน)

รถบัสจอดบริเวณประตูทสึคุชิ สถานีฮากาตะ (ไม่ต้องสำรองที่นั่ง) และเนื่องจากรถบัสมีห้องสำหรับบรรจุสัมภาระจึงสามารถฝากกระเป๋าเดินทางได้
เมื่อซื้อบัตร JR คิวชูเรลพาสที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว TISCO ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูด้านหน้าของอาคารผู้โดยสารขาเข้าแล้ว ให้เดินไปทางซ้ายซึ่งมีป้ายรถบัสสำหรับเดินทางไปยังสถานีฮากาตะ (ป้ายหมายเลข 2)


ป้ายรถบัสที่มุ่งหน้าตรงเข้าสถานีฮากาตะ

ใช้บริการแท็กซี่ (ประมาณ 15 นาที ราคาประมาณ 1,500 เยน)

หากไม่มีรถบัสในช่วงเวลาที่ต้องการ ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ซึ่งจอดอยู่บริเวณทางออกของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางไปยังสถานีฮากาตะแทนได้

รถบัส (แท็กซี่) จอดที่ประตูทสึคุชิ สถานีฮากาตะ

ในกรณีเดินทางไปเบปปุจากสถานีฮากาตะ

รถบัส (แท็กซี่) จอดที่ประตูทสึคุชิ สถานีฮากาตะ
หากต้องการระบุที่นั่ง กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารภายในสถานีก่อนขึ้นรถ

1. เดินผ่านจุดตรวจบัตรโดยสาร

ตรวจสอบเวลา จุดหมายปลายทาง และชานชาลาที่ป้ายไฟฟ้า
ในกรณีที่เดินทางด้วย "JR คิวชูเรลพาส" จะไม่สามารถผ่านจุดตรวจบัตรอัตโนมัติได้ ต้องเดินเข้าช่องทางที่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอยู่เท่านั้น

ป้ายไฟฟ้าแสดงข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

2. ไปที่ชานชาลา

เมื่อผ่านจุดตรวจบัตรแล้วยังคงสามารถตรวจสอบชานชาลาได้จากป้ายไฟฟ้าดังที่ปรากฏ จากนั้นให้เดินตรงไปยังชานชาลาตามที่ปรากฏบนป้าย สำหรับท่านที่ระบุที่นั่ง ควรตรวจสอบหมายเลขของตู้โดยสารและเลขที่นั่งด้วย

รถไฟโซนิค เป็นรถขบวนสีขาวและสีน้ำเงิน

ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางไปเบปปุ

3. วิธีเดินทางจากเบปปุไปยังที่พัก

【สถานที่ตั้งของที่พักบริเวณคิตะฮามะ】
  • วิธีเดินทาง : เดินจากทางออก East exit สถานีรถไฟเบปปุ (ประมาณ 10-15 นาที)
【สถานที่ตั้งของที่พัก บริเวณเขตคันนาวะ】
  • วิธีการเดินทาง : ใช้รถบัส
  • ป้ายรถบัส : "ทางออก West exit สถานีเบปปุ" ป้ายที่ 2 → "คันนาวะ" (25 นาที)
  • วิธีการเดินทาง : แท็กซี่ (จุดจอดแท็กซี่ของสถานี)
  • ราคา : แท็กซี่ขนาดเเล็ก ประมาณ 1,800 เยน

ภายในสถานีเบปปุมีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ (พนักงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีได้ ส่วนภาษาจีนจะมีพนักงานให้บริการบางเวลา) นอกจากนี้ยังมีจุดบริการรับส่งสัมภาระอีกด้วย ทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกังวล

บริการจัดส่งสัมภาระ

ท่านสามารถส่งกระเป๋าและสัมภาระไปยังที่พัก โดยใช้บริการเคาน์เตอร์รับฝาก-ส่งสัมภาระ "ยามาโตะ อุนยุ" บริเวณ B-Passage ภายในสถานีรถไฟเบปปุ (ราคาประมาณ 500 เยนต่อ 1 ใบ ※จำกัดแค่ในบริเวณเมืองเบปปุเท่านั้น) ซึ่งกระเป๋าสัมภาระจะส่งถึงโรงแรมที่พักภายใน 18:00 น. หากฝากส่งก่อน 12:00 น.ของวันนั้นๆ

หากต้องการเดินทางไปยูฟุอินจากสถานีฮากาตะ

วิธีใช้บริการรถไฟด่วน "ยูฟุอิน โนะ โมริ" ไปยังยูฟุอิน มีดังนี้

1. สำรองที่นั่ง

รถไฟด่วน "ยูฟุอิน โนะ โมริ" เป็นรถขบวนที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของรถไฟ JR ภายในสถานีรถไฟ ในกรณีต้องการสำรองที่นั่งจากสถานีฮากาตะ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารจะตั้งอยู่ด้านซ้ายของทางออกทสึคุชิ สังเกตเห็นได้ทันที

2. เดินผ่านจุดตรวจบัตรโดยสาร แล้วมุ่งหน้าไปยังชานชาลา

ตรวจสอบเวลา จุดหมายปลายทาง และชานชาลาที่ป้ายไฟฟ้า
ในกรณีที่เดินทางด้วย "JR คิวชูเรลพาส" จะไม่สามารถผ่านจุดตรวจบัตรอัตโนมัติได้ ต้องเดินเข้าช่องทางที่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอยู่เท่านั้น

เดินเข้าสู่ชานชาลา และตรวจสอบหมายเลขตู้โดยสารอีกครั้งก่อนขึ้น

 

ใช้เวลาเดินทางสู่ยูฟุอินประมาณ 2 ชั่วโมง

3. วิธีเดินทางจากยูฟุอินไปยังที่พัก

โรงแรมที่พักบางแห่งมีบริการรับส่งจากสถานียูฟุอิน โดยท่านสามารถสอบถามกับโรงแรมที่พักได้โดยตรง แต่ในกรณีที่ไม่มีบริการรับส่ง ท่านสามารถใช้บริการแท็กซี่ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าสถานี
จากสถานีไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของยูฟุอิน อย่างเช่นถนนคนเดิน "ยุโนะทสึโบะไคโด" หรือทะเลสาบคินริน ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที โดยในสถานีรถไฟยูฟุอินยังมีศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว รวมถึงศูนย์บริการส่งสัมภาระ ท่านจึงสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจโดยไม่กังวลเกี่ยวกับสัมภาระ
นอกจากนี้ ภายในสถานียูฟุอินยังมีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ รวมถึงศูนย์บริการรับส่งสัมภาระบริเวณด้านหน้าสถานี ท่านจึงสามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆ

บริการจัดส่งสัมภาระ

เคาน์เตอร์รับฝาก-ส่งกระเป๋า "ยูฟุอิน จิกกิ" ซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานียูฟุอิน มีบริการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระไปยังโรงแรมที่พักที่เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยูฟุอินออนเซ็นเรียวคังเท่านั้น (โรงแรมที่พักเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกอยู่แล้ว)
ภายในสถานียังมีตู้ล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญสำหรับฝากกระเป๋าสัมภาระชั่วคราว โดยท่านสามารถตรวจสอบค่าบริการได้จากเว็บไซต์

รถไฟด่วน "ยูฟุอิน โนะโมริ"


รถไฟด่วน "ยูฟุอิน โนะโมริ"

แนะนำให้ขึ้นรถไฟด่วน "ยูฟุอิน โนะ โมริ" ในกรณีที่ต้องการเดินทางไปยูฟุอิน
ภายในตู้โดยสารตกแต่งด้วยสีเขียวเย็นตา ตัดกับสีน้ำตาลอ่อนของไม้ที่ใช้ทำโต๊ะที่นั่งและประดับประดาส่วนต่างๆ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศหรูหราตลอดระยะเวลาการเดินทางสู่ยูฟุอิน
นอกจากนี้ ภายในขบวนรถยังมีมุมจำหน่ายของที่ระลึกยอดนิยมหรือสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของยูฟุอิน รวมถึงสนุกสนานกับบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโดยให้สวมหมวกพนักงานขับรถพร้อมป้ายที่ระลึก