แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา

จำนวนการเข้าชม

ย่านอ.ทาเคตะ

ใจกลางที่ราบสูงคุจูอันกว้างใหญ่ และยังคงมีธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นที่ตั้งของสวนดอกไม้คุจูซึ่งอยู...

ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ,สันทนาการ กิจกรรม,ของอร่อย ร้านอาหาร

สถานที่850 คุจูโคเกน,ทะเคะตะ, จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.บุงโกะโอโนะ

น้ำตกมีชื่อเสียงที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “100 น้ำตกของญี่ปุ่น” ซึ่งมีความกว้าง 120 เมตร และสู...

ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ

สถานที่936-1 โอกะตะมาจิ,ฮะระจิริ,บุนโกะโอโนะ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.อุสะ

ศาลเจ้าอุสะถูกสร้างขึ้นมาในปีค.ศ. 725 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าฮะจิมันทั...

ประเภทประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ

สถานที่มินะมิ-อุสะ,โออาสะ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ

ย่านต.โคโคะโนะเอะ

สะพานแขวนโคะโคะโนะเอะ "ยูเมะ" ที่สามารถชมวิวพาโนรามาที่สูงจากระดับทะเล 777 เมตร สะพานแขวนนี้เป็น...

ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ,สันทนาการ กิจกรรม

สถานที่1208 ทะโนะ,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.ยูฟุอิน

ที่ด้านล่างของทะเลสาบส่วนหนึ่งจะมีน้ำพุร้อนและน้ำสะอาดพวยพุ่งออกมา ทำให้เป็นทะเลสาบที่น่าพิศวงเป็...

ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ

สถานที่ยุฟุอินโจ,คะวะคะมิ,ยุฟุ, จังหวัดโออิตะ