แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา

จำนวนการเข้าชม

ย่านต.โคโคะโนะเอะ

สะพานแขวนโคะโคะโนะเอะ "ยูเมะ" ที่สามารถชมวิวพาโนรามาที่สูงจากระดับทะเล 777 เมตร สะพานแขวนนี้เป็น...

ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ,สันทนาการ กิจกรรม

สถานที่1208 ทะโนะ,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.บุงโกะโอโนะ

น้ำตกมีชื่อเสียงที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “100 น้ำตกของญี่ปุ่น” ซึ่งมีความกว้าง 120 เมตร และสู...

ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ

สถานที่936-1 โอกะตะมาจิ,ฮะระจิริ,บุนโกะโอโนะ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.คิทสึกิ

คิซึกิ โยรินะโอะสร้างปราสาทขึ้นมาในปีค.ศ.1394 ที่ราบสูงที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลและผาชันกลายมาเป็นป้อม...

ประเภทประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ

สถานที่16-1 โออะซะ- คิซึกิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.บุงโกะทาคาดะ

บุนโกทะคะดะ“โชวะ โนะ มาจิ” มีการฟื้นฟูย่านการค้าที่เคยเจริญรุ่งเรือง และมีชีวิตชีวาในสมัยโชวะที่ ...

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์

สถานที่989-1 ชินมาจิ,บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.อุสะ

ศาลเจ้าอุสะถูกสร้างขึ้นมาในปีค.ศ. 725 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าฮะจิมันทั...

ประเภทประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ

สถานที่มินะมิ-อุสะ,โออาสะ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ