แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา

จำนวนการเข้าชม

ย่านอ.บุงโกะโอโนะ

น้ำตกมีชื่อเสียงที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “100 น้ำตกของญี่ปุ่น” ซึ่งมีความกว้าง 120 เมตร และสู...

ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติ

สถานที่936-1 โอกะตะมาจิ,ฮะระจิริ,บุนโกะโอโนะ,จังหวัดโออิตะ

ย่านต.โคโคะโนะเอะ

สุจิยุออนเซ็นมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากว่า 1,000 ปีที่ในบ่อน้ำพุร้อนอุตาะเสะซึ่งเป็นออนเซ็นรวมของพ...

ประเภทน้ำพุร้อน

สถานที่สุจิยุออนเซ็น,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.โออิตะ

อาคารทันสมัยที่เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในทิวทัศน์ของอ่าวเบปปุ ตู้ปลาน้ำวนขนาดใหญ่ทำให้สามารถเห็น...

ประเภทสันทนาการ กิจกรรม

สถานที่หาดยามะชิตะ, ภูเขาทะคะซะกิ โออิตะ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.บุงโกะทาคาดะ

บุนโกทะคะดะ“โชวะ โนะ มาจิ” มีการฟื้นฟูย่านการค้าที่เคยเจริญรุ่งเรือง และมีชีวิตชีวาในสมัยโชวะที่ ...

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์

สถานที่989-1 ชินมาจิ,บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ

ย่านอ.เบบปุ

ในเบปปุฮัตโตะ ยังมีไคคันจิออนเซ็นที่ตั้งอยู่บนเนินและเป็นสถานที่ชมวิวอันงดงาม ซึ่งสามารถมองเห็นชิ...

ประเภทน้ำพุร้อน,สันทนาการ กิจกรรม

สถานที่1 คันไคจิ,เมืองเบปปุ,จังหวัดโออิตะ