การเดินทาง

การเดินทางระหว่างเบปปุ และยูฟุอิน (รถบัส)

เมื่อเทียบกับเบปปุซึ่งเป็นเมืองออนเซ็นสำหรับการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก ยูฟุอินกลับเป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงมีทิวทัศน์ขุนเขาป่าไม้ซึ่งบ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นให้สัมผัสมากกว่า ในกรณีที่ต้องการเดินทางระหว่างสองเมืองนี้ ขอแนะนำรถบัสและรถบัสด่วนสำหรับท่องเที่ยว "ยูฟุริน"
วิธีใช้บริการรถบัสเพื่อเดินทางระหว่างเบปปุกับยูฟุอินมีดังนี้

รถบัสด่วนสำหรับท่องเที่ยว "ยูฟุริน"

รถจอดเฉพาะป้ายใหญ่ๆ จึงช่วยลดทอนเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังยูฟุอินได้พอควร

 • จำนวนรอบ : วันธรรมดา ไปกลับ 7 รอบ
  วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปกลับ 7 รอบ
 • ป้ายที่จอด : สถานีรถไฟเบปปุ, ศูนย์รถบัสคิตะ ฮามะ, ศูนย์จราจรเบปปุ, ประตูคันนาวะ, เบปปุ โรปเวย์, สวนคิจิมะ โคเอ็น และศูนย์รถบัสหน้าสถานียูฟุอิน

รถบัสธรรมดา

 • จำนวนรอบ : วันธรรมดา ไปกลับ 12 รอบ
  วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปกลับ 17 รอบ
 • ป้ายที่จอด : สถานีรถไฟเบปปุ, ศูนย์รถบัสหน้าสถานีรถไฟยูฟุอิน

การเดินทางจากเบปปุไปยังยูฟุอิน

สามารถใช้บริการรถบัสและรถบัสสายด่วนสำหรับการท่องเที่ยว "ยูฟุริน"

รถออกจากท่าจอดบริเวณประตู West exit และ East exit งสถานีรถไฟเบปปุ

 • รถบัสธรรมดา No.36 ไป "ยูฟุอิน"
  ออกเดินทาง : ป้ายรถบัสหมายเลข 3ประตู West exit สถานีเบปปุ
  ปลายทาง : ศูนย์รถบัสหน้าสถานีรถไฟยูฟุอิน
 • รถบัสด่วนสำหรับท่องเที่ยว "ยูฟุริน"
  ออกเดินทาง : ประตู East exit สถานีเบปปุ
  ปลายทาง : ศูนย์รถบัสหน้าสถานีรถไฟยูฟุอิน

  ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเดินจากศูนย์รถบัสหน้าสถานีรถไฟยูฟุอิน ไปยังถนนคนเดินยุโนะทสึโบะไคโดและทะเลสาบคินริน ในกรณีที่ต้องการลงรถบริเวณป้ายที่อยู่ใกล้ถนนคนเดินยุโนะทสึโบะไคโดและทะเลสาบคินรินมากที่สุด ให้ลงที่ป้าย "ทาเคะโมโตะ" ส่วนร้านค้าต่างๆในยูฟุอินจะปิดให้บริการประมาณ 17.00-18.00น. ดังนั้นอย่าลืมวางแผนการเดินทางให้ดี

การเดินทางจากยูฟุอินไปเบปปุ

การเดินทางจากยูฟุอินไปเบปปุ

 • รถบัสธรรมดา No. 36 ไป "ประตู West exit สถานีรถไฟเบปปุ"
  ออกเดินทาง : ศูนย์รถบัสหน้าสถานีรถไฟยูฟุอิน
  ปลายทาง : ท่ารถหมายเลข 3 ฝั่งประตู West exit สถานีเบปปุ
 • รถบัสด่วนสำหรับท่องเที่ยว "ยูฟุริน"
  ออกเดินทางจาก : ศูนย์รถบัสหน้าสถานีรถไฟยูฟุอิน
  ปลายทาง : ประตู East exit สถานีเบปปุ

วิธีใช้บริการรถบัส

 1. ขึ้นรถจากประตูทางขึ้นท้ายรถ ดึงตั๋วจากเครื่องบริเวณประตูทางขึ้น
 2. กดกริ่งเมื่อได้ยินเสียงประกาศชื่อป้ายที่จะลง หรือสอบถามพนักงานขับรถก่อนขึ้นรถหากไม่มั่นใจ
 1. บนหน้าตั๋วทึ่ดึงจากเครื่องใกล้ประตูทางขึ้นจะมีตัวเลขระบุ โดยท่านสามารถเทียบค่าโดยสารกับตัวเลขบนหน้าบนได้จากจอมอนิเตอร์หน้ารถ เมื่อจะลงให้หยอดเหรียญลงในกล่องรับค่าโดยสารข้างที่นั่งพนักงานขับรถ แล้วลงรถจากประตูด้านหน้า
  ※ถ้าใช้ SUNQ พาส ให้ใส่เฉพาะตั๋วลงกล่องรับค่าโดยสาร พร้อมกับยื่น SUNQ พาส ให้พนักงานขับรถมองเห็นวันที่บนบัตรได้อย่างชัดเจน